deutsch english czech
 Projektování staveb
 Pozemkové úpravy
 Zeměměřičské činnosti
 Geologie, hydrogeologie
 Provádění staveb
 Inženýrská činnost
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 Ostatní činnosti
 

Koncepce a strategie

Systémové zaměření nabídky prací Agroprojektu PSO do oblasti rozvoje venkovského prostoru je uskutečňováno také v oboru koncepčních prací. Firma zpracovává podklady pro rozvojové koncepce, kompletní rozvojové koncepce pro strategické rozhodování aktérů rozvoje. AGROPROJEKT PSO sám či ve spojení s vysokými školami, výzkumnými pracovišti nebo odbornými experty zhotovuje tématické a problémové studie, územně plánovací podklady. Tyto práce jsou vždy vedeny hledisky technické i ekonomické uskutečnitelnosti a zodpovědností k ochraně životního prostředí.


Kontaktní zodpovědné osoby
Ing. Petr Doležal, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 1004341), úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav (č. rozhodnutí 857/00-5010)
Sídlo: Slavíčkova 1b, 638 00 Brno
Fax: 533 033 961
Telefon: 533 033 974
Mobil: 604 177 621
E-mail: Petr.Dolezal@agroprojektPSO.cz

Ing. Jaroslav Martének
Sídlo: Slavíčkova 1b, 638 00 Brno
Fax: 533 033 961
Telefon: 533 033 977
Mobil: 607 974 639
E-mail: Jaroslav.Martenek@AgroprojektPSO.cz