deutsch english czech
 Projektování staveb
 Pozemkové úpravy
 Zeměměřičské činnosti
Katastr nemovitostí
Inženýrská geodezie
Účelové mapování
 Geologie, hydrogeologie
 Provádění staveb
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 

Inženýrská geodezie

Vytyčení staveniště,vytyčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby – polní cesty v k.ú. Rosice, Javorník Město, Horní Lapač, Katov, prvky ÚSES v k.ú. Mořice, Nezamyslice, vytyčení a zaměření inženýrských sítí, stavebních objektů při výstavbě bytových domů v k.ú. Bílovice n.S., Slatina