deutsch english czech
 Projektování staveb
 Pozemkové úpravy
 Zeměměřičské činnosti
 Geologie, hydrogeologie
 Provádění staveb
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 

Hodnocení vlivů na životní prostředí

Název záměru: Svitava, Rájec - Jestřebí, poldr
Oznamovatel: Povodí Moravy s.p.
Dotčené území: k.ú. Rájec - Jestřebí, Doubravice nad Svitavou
Rok: 2003


Název záměru: Administrativní a školicí centrum Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Oznamovatel: Jihomoravský kraj
Dotčené území: město Brno
Rok: 2005


Název záměru: Přestavba stáje pro chov skotu na výkrmnu vepřů Kladoruby
Oznamovatel: Ledeko a.s. Letovice
Dotčené území: k.ú. Kladoruby
Rok: 2005


Název záměru: Přestavba stáje pro chov skotu na výkrmnu vepřů
Oznamovatel:Bonagro a.s., Blažovice
Dotčené území: k.ú. Prace
Rok: 2005


Název záměru: Retenční nádrž Kočičák
Oznamovatel: Obec Mohelno
Dotčené území: k.ú. Mohelno
Rok: 2005