deutsch english czech
 Projektování staveb
 Pozemkové úpravy
 Zeměměřičské činnosti
 Geologie, hydrogeologie
 Provádění staveb
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 

Developerské aktivity

V Bílovicích nad Svitavou je územním plánem vymezená zóna bydlení v lokalitách „Mezi cestami“ a „Na nivách“. V roce 2003 Agroprojekt PSO spolu s partnery opatřil vlastnická práva k pozemkům pro výstavbu. Následně zabezpečil kompletní investorskou přípravu (projektová dokumentace, finanční zdroje) ukončenou stavebním povolením. Agroprojekt PSO zabezpečil výstavbu kompletních inženýrských sítí. Následně realizoval prodej zainventovaných pozemků pro výstavbu sedmi bytových domů se souhrnnou kapacitou 145 bytů několika velikostních kategorií. Jeden z domů je polyfunkční, v jeho přízemí budou umístěny obchody a služby.