deutsch english czech
 Projektování staveb
 Pozemkové úpravy
 Zeměměřičské činnosti
Katastr nemovitostí
Inženýrská geodezie
Účelové mapování
 Geologie, hydrogeologie
 Provádění staveb
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 

Reference

AGROPROJEKT PSO s.r.o., dlouhodobě uspokojuje poptávku po službách a činnostech v oboru projektových prací, zeměměřických prací, průzkumných geologických prací, stavebních prací, inženýrských služeb, v oboru obchodu a doplňkových činností. Informace o podnikání firmy dokládají rozsáhlé reference.