deutsch english czech
 Projektování staveb
 Pozemkové úpravy
 Zeměměřičské činnosti
Katastr nemovitostí
Inženýrská geodezie
Účelové mapování
 Geologie, hydrogeologie
 Provádění staveb
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 

Účelové mapování

Zaměření toku Myslůvka v úseku Černíč – Horní Myslová, zaměření toku Dyje v úseku Dačice – Písečné st. hranice, Luhačovický potok –podélné a příčné profily pro stanovení povodňové vlny, zaměření rybníka Olšovec, stavby rybníka Laškov, retenční nádrže Kunštát, koupaliště Otaslavice, vytyčení a zaměření ChKO Boleradice, Horní Štěpánov, zaměření povodňových škod Přeckov, Lhánice , zaměření toku Moravy k odstranění povodňových škod a budování protipovodňové ochrany, vyhotovení DKM v k.ú. Popovice,Vrchoslavice, Víska, Kratochvilka.