deutsch english czech
 Projektování staveb
 Pozemkové úpravy
Pozemkové úpravy
Upřesnění a rekonstrukce přídělů
 Zeměměřičské činnosti
 Geologie, hydrogeologie
 Provádění staveb
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 

Upřesnění a rekonstrukce přídělů

Zadavatel:Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Znojmo.
Rudoleckého 21, 669 02 Znojmo
Zakázka: JPU — upřesnění přídělů
Katastrální území: Hnanice, Havraníky, Šatov
Výměra řešeného území: 2 234 ha
Doba plnění: 25.2.2003 — 2.12.2004
Datum vydání rozhodnutí
o určení hranic:

k.ú. Havraníky 18.5. 2004
k.ú. Hnanice 29.6. 2004
k.ú. Satov1 2.8. 2004


Zadavatel: Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Znojmo.
Rudoleckého 21, 669 02 Znojmo
Zakázka: JPU — upřesnění přídělů
Katastrální území: Hostěradice
Výměra řešeného území: 1 347 ha
Doba plnění: 2004 - 2006
Datum vydání rozhodnutí
o určení hranic:

7.12. 2005


Zadavatel: Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Znojmo.
Rudoleckého 21, 669 02 Znojmo
Zakázka: JPU — upřesněni přídělů
Katastrální území: Strachotice
Výměra řešeného území: 899 ha
Doba plnění: 2004 - 2006
Datum vydáni rozhodnutí
o určení hranic:

13.1.2006


Zadavatel:Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Znojmo.
Rudoleckého 21, 669 02 Znojmo
Zakázka: JPU — upřesnění přídělů
Katastrální území: Konice u Znojma
Výměr území: 321 ha
Doba plnění: 2003 -2005
Datum vydání rozhodnutí
o určení hranic:

15.12.2004


Zadavatel: Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Znojmo.
Rudoleckého 21, 669 02 Znojmo
Zakázka:JPU — upřesnění přídělů
Katastralní uzemí: Popice u Znojma
Výměra řešeného území: 675 ha
Doba plnění:2003 - 2005
Datum vydání rozhodnutí
o určení hranic:

8.9.2004
Znojmo, 18.4, 2006