deutsch english czech
 Projektování staveb
 Pozemkové úpravy
 Zeměměřičské činnosti
 Geologie, hydrogeologie
 Provádění staveb
 Inženýrská činnost
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 Ostatní činnosti
 

Provádění staveb

AGROPROJEKT PSO se v oboru provádění staveb specializuje na stavby vodohospodářské včetně vodních nádrží a soustav opatření k ochraně obcí před povodněmi. Provádí také stavební opravy, úpravy a rekonstrukce vodohospodářských staveb. Dále se zaměřuje na výstavbu polních cest , účelových a místních komunikací. Také realizuje technická opatření k protierozní ochraně půdy zejména systémy protierozních příkopů, mezí, terénních úprav. V oboru provádění staveb jsou hlavními zadavateli AGROPROJEKT PSO Pozemkové úřady a obce.


Kontaktní zodpovědná osoba
Ing. Luděk Střítecký, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 1000854)
Sídlo: Slavíčkova 1b, 638 00 Brno
Fax: 533 033 961
Telefon: 533 033 998
Mobil: 777 720 601
E-mail: Ludek.Stritecky@AgroprojektPSO.cz