deutsch english czech
 Projektování staveb
 Pozemkové úpravy
 Zeměměřičské činnosti
Katastr nemovitostí
Inženýrská geodezie
Účelové mapování
 Geologie, hydrogeologie
 Provádění staveb
 Inženýrská činnost
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 Ostatní činnosti
 

Zeměměřičské činnosti

AGROPROJEKT PSO poskytuje široké služby v oboru zeměměřictví. Základem činnosti firmy v tomto oboru jsou práce pro katastr nemovitostí podporující zejména zpracovávání návrhů pozemkových úprav, ale také jiné operace s pozemky. Další práce jsou realizovány v oblasti inženýrské geodézie, účelového mapování , zpracování měřičských podkladů pro projektování a také sběr dat pro geografické informační systémy. Všechny výsledky zeměměřických činností jsou ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry v souladu se speciálními zákony a předpisy.

Při měření a zpracování geodetických prací je používána nejmodernější technika.
Měřické přístroje – totální stanice firmy Topcon, Trimble, GPS Topcon.
Při zpracování dat jsou používány programy Microstation, Dikat, Arcinfo, Arcview,Acad, Groma.


Kontaktní zodpovědná osoba
Ing. Milan Pavlík, úředně oprávněný zeměměřický inženýr, položka seznamu ĆUZK č.160/1995, v rozsahu podle §13,odst.1 písm. a), b), c) zákona č. 200/1994Sb.
Sídlo: Slavíčkova 1b, 638 00 Brno
Fax: 533 033 961
Telefon: 533 033 976
Mobil: 777 720 606
E-mail: Milan.Pavlik@AgroprojektPSO.cz