deutsch english czech
 Projektování staveb
 Pozemkové úpravy
 Zeměměřičské činnosti
Katastr nemovitostí
Inženýrská geodezie
Účelové mapování
 Geologie, hydrogeologie
 Provádění staveb
 Inženýrská činnost
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 Ostatní činnosti
 

Účelové mapování

AGROPROJEKT PSO dodává měření polohopisu a výškopisu jako podkladu pro projektování (pozemkové úpravy, ve výstavbě, ochranu přírody, územní plány…), měření podélných a příčných profilů, zpracování účelových map, zpracování digitální katastrální mapy jako výsledku pozemkových úprav, měření chráněných území, stanovení hranic chráněných území, měření sítí ( kanalizace, vodovody,plyn, elektro..), zpracování pasportů sítí, sběr dat pro GIS ( větrná eroze, sítě..), digitalizace a vektorizace podkladů ( převod mapových podkladů, plánů, projektů… z analogové formy do digitální vektorové podoby ), digitalizace a vektorizace mapových podkladů jako podklad pro zpracování GIS.