deutsch english czech
 Projektování staveb
 Pozemkové úpravy
 Zeměměřičské činnosti
 Geologie, hydrogeologie
 Provádění staveb
 Inženýrská činnost
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 Ostatní činnosti
 

Developerské aktivity

Developerské aktivity AGROPROJEKTU PSO s.r.o se zaměřují zejména do oblasti bytové výstavby. Ve spolupráci se samosprávou obcí, jako nositelem územních plánů, se věnuje přípravě a realizaci zón rozvoje bydlení. V souladu s platnými územními plány organizuje pozemkový majetek budoucích obytných zón. Následně zabezpečuje dobudování technické infrastruktury pro bydlení - inženýrské sítě. V takto připravených zónách uskutečňuje bytovou výstavbu a následný prodej bytů majitelům.


Kontaktní zodpovědné osoby
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
Sídlo: Slavíčkova 1b, 638 00 Brno
Fax: 533 033 961
Telefon: 533 033 980
Mobil: 777 171 766
E-mail: StriteckyZ@AgroprojektPSO.cz

Ing. Jaroslav Martének
Sídlo: Slavíčkova 1b, 638 00 Brno
Fax: 533 033 961
Telefon: 533 033 977
Mobil: 607 974 639
E-mail: Jaroslav.Martenek@AgroprojektPSO.cz