deutsch english czech
 Projektování staveb
 Pozemkové úpravy
 Zeměměřičské činnosti
Katastr nemovitostí
Inženýrská geodezie
Účelové mapování
 Geologie, hydrogeologie
 Provádění staveb
 Inženýrská činnost
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 Ostatní činnosti
 

Inženýrská geodezie

AGROPROJEKT PSO zajišťuje návrhy a budování vytyčovacích sítí, vytyčení obvodu staveniště , vytyčování staveb, stavebních objektů,vyhotovení dokumentace o vytyčení prostorové polohy, zaměření skutečného provedení stavby, činnost odpovědného geodeta, vyhotovení geodetického podkladu pro výstavbu.