deutsch english czech
 Projektování staveb
Vodohospodářské stavby
Stavby kulturně technického inženýrství
Dopravní stavby
Zemědělské stavby
Zahradní a krajinářská tvorba
 Pozemkové úpravy
 Zeměměřičské činnosti
 Geologie, hydrogeologie
 Provádění staveb
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 

Stavby kulturně technického inženýrství

Projekty plynovodů

Projekt : Inženýrské sítě pro CTP PARK Modřice II
Investor : CTP INVEST spol. s r.o. Humpolec
Finanční zdroj : vlastní investice
Rozpočtový náklad : VTL, RS, STL = 3,455 mil.Kč
Stavba obsahuje :VTL plynovod DN 80 mm – 308 m
Regulační stanice RS 1200/2/1 - 440
STL plynovod PE 160 mm – 357 m
Zapojení AGP : projektová dokumentace pro stavební povolení
tendrová dokumentace
Rok : realizace 2007


Projekt : Inženýrské sítě Bílovice nad Svitavou
Investor : Sdružení Durit - Agroprojekt
Finanční zdroj : vlastní investice
Rozpočtový náklad : 3,718 mil.Kč
Stavba obsahuje :přeložka RS 3000/2/1- 440
STL plynovody DN 300 mm – 508 m
PE 63 mm - 1288 m
Zapojení AGP : projektová dokumentace pro stavební povolení
projektová dokumentace pro realizaci stavby
autorský dozor
Rok : realizace 2005


Projekt : Přeložka sítí - silnice II/348 Štoky
Investor : Kraj Vysočina, Jihlava
Finanční zdroj : vlastní investice
Rozpočtový náklad : 1, 213 mil.Kč
Stavba obsahuje :VTL plynovod DN 200 mm – 185 m
STL plynovod. PE 90 mm - 81 m
Zapojení AGP : projektová dokumentace pro stavební povolení
Rok : realizace 2005