deutsch english czech
 Projektování staveb
Vodohospodářské stavby
Stavby kulturně technického inženýrství
Dopravní stavby
Zemědělské stavby
Zahradní a krajinářská tvorba
 Pozemkové úpravy
 Zeměměřičské činnosti
 Geologie, hydrogeologie
 Provádění staveb
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 

Dopravní stavby

Projekty dopravních staveb

Projekt :Polní cesty Radkovice u Budče a Lomy C-2, C-3, P-1
Investor :Min.zemědělství ČR – Pozemkový úřad Třebíč
Finanční zdroj :Sapard
Rozpočtový náklad :C-2 = 11,306 mil.Kč
C-3 = 3,325 mil Kč
P-1 = 1,210 mil Kč
Stavba obsahuje :polní cestu C-2 v dl.2,022 km
polní cestu C-3 v dl. 0,294 km
záchytný příkop P-1 v dl. 0,150 km
výsadba aleje v dl. 2,316 km
Zapojení AGP :zaměření území
inženýrsko-geologický průzkum
projektová dokumentace pro stavební povolení
projektová dokumentace pro realizaci stavby
autorský dozor
Rok : 2005 realizace


Projekt :Polní cesta C – 1 Menhartice
Investor :Min.zemědělství ČR – Pozemkový úřad Třebíč
Finanční zdroj :Sapard
Rozpočtový náklad : C-1 = 4,936 mil.Kč
Stavba obsahuje :polní cestu C-1 v dl. 1,168 km
výsadba aleje v dl.1,168 km
Zapojení AGP :zaměření území
inženýrsko-geologický průzkum
projektová dokumentace pro stavební povolení
projektová dokumentace pro realizaci stavby
autorský dozor
Rok :2005 realizace


Projekt :Místní komunikace ulice Nová - C-5 v Rapotíně
Investor :Obec Rapotín u Šumperka
Finanční zdroj :povodňové škody
Rozpočtový náklad :C-5 = 3, 155 mil.Kč
Stavba obsahuje :místní komunikace C-5 v dl. 0,443 km
řešení křižovatky se sil.III.tř.
Zapojení AGP :projektová dokumentace pro stavební povolení
projektová dokumentace pro realizaci stavby
autorský dozor
Rok : 1998 realizace


Projekt :Místní komunikace ulice Lesní - C-7 v Rapotíně
Investor :Obec Rapotín u Šumperka
Finanční zdroj :povodňové škody
Rozpočtový náklad :C-7 = 1, 551 mil.Kč
Stavba obsahuje :místní komunikace C-7 v dl. 0,240 km
řešení křižovatky se sil.I.tř.
Zapojení AGP :projektová dokumentace pro stavební povolení
projektová dokumentace pro realizaci stavby
autorský dozor
Rok : 1998 realizace


Projekt :Místní komunikace sídliště RD v Únanově
Investor :Obec Únanov u Znojma
Finanční zdroj :fond obnova vesnice
Rozpočtový náklad :MK1 – MK4 = 5,121 mil.Kč
Stavba obsahuje :místní komunikace MK1- MK4 v dl. 1,296 km
řešení křižovatky se sil.II.tř.
vjezdy k RD
Zapojení AGP :projektová dokumentace pro územní řízení
projektová dokumentace pro stavební povolení
projektová dokumentace pro realizaci stavby
Rok : 2005 projekt


Projekty rekultivací

Projekt :Odvalové hospodářství pro BML Nováky u Prievidze
Investor :Hornonitrianské Baně a.s.Baňa Nováky o.z.
Finanční zdroj :fond rekultivací HNB
Rozpočtový náklad :25, 661 mil.Kč
Stavba obsahuje :hlušinová halda 210 000 m3
biologická rekultivace 5,07 ha
skládka ornice
příjezdová komunikace v dl. 0,350 km
příkopové odvodnění v dl.0,240 km
Zapojení AGP :projektová dokumentace pro územní řízení
projektová dokumentace pro stavební povolení
projektová dokumentace pro realizaci stavby
autorský dozor
Rok :2005 začátek realizace


Odvodnění půdy

Projekt :Rekonstrukce drenážního systému
Investor :Plynoprojekt Praha a.s.
Finanční zdroj :Plynoprojekt Praha a.s.
Rozpočtový náklad :0, 440 mil.Kč
Stavba obsahuje :rekonstrukce drenážního systému na ploše 47,40 ha ( Čejčská jezera )
křížení trubních kanálů
křížení plynovodního potrubí
zapojení AGP :projektová dokumentace pro stavební povolení
projektová dokumentace pro realizaci stavby
autorský dozor
Rok :2003 začátek realizace