deutsch english czech
 Projektování staveb
Vodohospodářské stavby
Stavby kulturně technického inženýrství
Dopravní stavby
Zemědělské stavby
Zahradní a krajinářská tvorba
 Pozemkové úpravy
 Zeměměřičské činnosti
 Geologie, hydrogeologie
 Provádění staveb
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 

Zemědělské stavby

Projekt
„Vybudování zařízení pro zpracování odpadů živočišné výroby se zajištěním jejich přípravy pro nezávadnou aplikaci v krajině“

Místo stavby
Farma ZVOS Hustopeče a.s., k.ú. Starovice,

Rozpočtové náklady
14 mil. Kč

Investor
Mikroregion Hustopečsko, dobrovolný svazek obcí.

Externí finanční zdroj
PHARE CBC 2003

Složení objektů stavby
Stájová kanalizace farmy včetně čerpací technologie
Sběrná jímka tekutých odpadů živočišné výroby
Separační stanice k oddělení tekuté a tuhé frakce odpadů živočišné výroby
Zemní těsněná jímka pro skladování tekuté frakce odpadů
Mobilní zařízení k aplikaci separovaných odpadů jako hnojiva.

Zahájení stavby: květen 2006.
Uvedení do provozu: září 2006

Aktivity Agroprojekt PSO
Zpracování zadávací dokumentace stavby
Zpracování realizační dokumentace stavby
Autorský dozor při realizaci stavby

Projektový tým
Ing. František Carda, Ing. Oldřich Olejník, Ing. Zdeněk Černík, Ing. Jaroslav. Martének