deutsch english czech
 Projektování staveb
Vodohospodářské stavby
Stavby kulturně technického inženýrství
Dopravní stavby
Zemědělské stavby
Zahradní a krajinářská tvorba
 Pozemkové úpravy
 Zeměměřičské činnosti
 Geologie, hydrogeologie
 Provádění staveb
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 

Zahradní a krajinářská tvorba

Projekt:Společná zařízení KPÚ Blížkovice Ves
Investor:MZE-PÚ Znojmo
Externí finanční zdroj:
Předmět (obsah) projektu:Prvky ÚSES - IP aleje u cest
Rozpočtový náklad:101 500,- kč
Zapojení Agroprojektu PSO:zpracování zadávací a realizační dokumentace
autorský dozor při výstavbě
Uvedení do provozu:2004


Projekt:Společná zařízení KPÚ Nezamyslice
Investor:MZE-PÚ Prostějov
Externí finanční zdroj:
Předmět (obsah) projektu:Prvky ÚSES – LBC 9
Rozpočtový náklad:1 002 400,- kč
Předmět (obsah) projektu:Prvky ÚSES – LBK 3 b
Rozpočtový náklad:58 700,- kč
Zapojení Agroprojektu PSO:zpracování zadávací a realizační dokumentace
autorský dozor při výstavbě
Uvedení do provozu:2004


Projekt:Společná zařízení KPÚ Kozojídky
Investor:MZE-PÚ Hodonín
Externí finanční zdroj:
Předmět (obsah) projektu:Prvky ÚSES – LBC 1 Loučky
Rozpočtový náklad: 562 500,- kč
Zapojení Agroprojektu PSO:zpracování zadávací a realizační dokumentace
autorský dozor při výstavbě
Uvedení do provozu:2004


Projekt:Společná zařízení KPÚ Mořice
Investor:MZE-PÚ Prostějov
Externí finanční zdroj:
Předmět (obsah) projektu:Prvky ÚSES – LBC 9 b
Rozpočtový náklad:2 524 600,- kč
Předmět (obsah) projektu:Prvky ÚSES – LBK 13 a
Rozpočtový náklad:890500,- kč
Předmět (obsah) projektu:Prvky ÚSES – LBK 13 b
Rozpočtový náklad:621500,- kč
Předmět (obsah) projektu:Prvky ÚSES – LBK 3
Rozpočtový náklad:210 500,- kč
Předmět (obsah) projektu:Prvky ÚSES – IP aleje u cest
Rozpočtový náklad:150 000,- kč
Zapojení Agroprojektu PSO:zpracování zadávací a realizační dokumentace
autorský dozor při výstavbě
Uvedení do provozu:2004 - 2005


Projekt:Společná zařízení KPÚ Netřebice
Investor: MZE-PÚ Nymburk
Externí finanční zdroj:
Předmět (obsah) projektu:Prvky ÚSES – LBC
Rozpočtový náklad:3 983 200,- kč
Předmět (obsah) projektu:Prvky ÚSES – LBK
Rozpočtový náklad:1 055 000,- kč
Zapojení Agroprojektu PSO:zpracování zadávací a realizační dokumentace
autorský dozor při výstavbě
Uvedení do provozu:2004


Projekt:Společná zařízení KPÚ Ivanovice na Hané
Investor:MZE-PÚ Prostějov
Externí finanční zdroj:ŘSD Praha
Předmět (obsah) projektu:Prvky ÚSES – LBC
Rozpočtový náklad:1 372 800,- kč
Předmět (obsah) projektu:Prvky ÚSES – LBK
Rozpočtový náklad:4 156 800,- kč
Předmět (obsah) projektu:Prvky ÚSES – IP, aleje u cest
Rozpočtový náklad:863 7010,- kč
Předmět (obsah) projektu:Prvky ÚSES – IP, aleje u cest
Rozpočtový náklad:462 100,- kč
Předmět (obsah) projektu:Revitalizace Švábenického potoka
Rozpočtový náklad:965 700,- kč
Zapojení Agroprojektu PSO:zpracování zadávací a realizační dokumentace
autorský dozor při výstavbě
Uvedení do provozu:2006


Projekt:Koncept rozvoje mikroregionu Stařečského potoka
Investor:OkÚ Třebíč, OÚ Stařeč
Externí finanční zdroj:
Předmět (obsah) projektu:vymezení podmínek a možností rozvoje mikroregionu
Rozpočtový náklad:
Zapojení Agroprojektu PSO:zpracování rozvojového plánu
Dokončeno:1999


Projekt:Návrh na sjednocení ÚSES v okrese Třebíč
Investor:OkÚ Třebíč
Externí finanční zdroj:
Předmět (obsah) projektu:územněplánovací podklad ochrany přírody a krajiny
Rozpočtový náklad:
Zapojení Agroprojektu PSO:zpracování (sjednocení, evidence) údajů z oblasti ochrany přírody a krajiny
Dokončeno:2001


Projekt:Územní akční vodohospodářské plány pro vybrané okresy v JMK
Investor:ZVHS Brno
Externí finanční zdroj:
Předmět (obsah) projektu:Akční plány pro okresy Třebíč, Vyškov, Kroměříž, Znojmo
Rozpočtový náklad:
Zapojení Agroprojektu PSO:digitalizace údajů o tocích pro účely ochrany území a správy toků a zařízení na tocích
Dokončeno:2000 - 2002


Projekt:Revitalizace krajiny Hustopečska
Investor:Mikroregion Hustopečsko
Externí finanční zdroj:JmK
Předmět (obsah) projektu:Rozvojový plán
Rozpočtový náklad:
Zapojení Agroprojektu PSO:vymezení podmínek a možností rozvoje mikroregionu
Dokončeno:2004
Projekt:Pasport zeleně Bludov
Investor:MěÚ Bludov
Externí finanční zdroj:
Předmět (obsah) projektu:podklad pro evidenci, (ocenění), správu a údržbu zeleně v obci
Rozpočtový náklad:
Zapojení Agroprojektu PSO:průzkum a hodnocení zeleně, evidence, ocenění nákladů na péči
Dokončeno:2004


Projekt:Studie proveditelnosti obnovy parku u zámku Bečváry
Investor:Robert Kodym
Externí finanční zdroj:MŽP ČR
Předmět (obsah) projektu:Celkové řešení úprav, návrh obnovy ploch, porostů a vybavenosti parku
Rozpočtový náklad:
Zapojení Agroprojektu PSO:vypracování podkladů pro zajištění péče, ocenění prací a nákladů
Dokončeno:2005


Projekt:Plán péče o krajinu v k.ú. Hustopeče
Investor:MěÚ Hustopeče
Externí finanční zdroj:JmK
Předmět (obsah) projektu:Vypracování návrhu soustavy opatření péče o krajinu (o jednotlivé prvky a části krajiny)
Zapojení Agroprojektu PSO:vypracování podkladů pro zajištění péče, vymezení potřeb a možností změn využití území
Dokončeno:2006


Projekt:Spolupráce na Krajinném plánu Mikulovska
Investor:MěÚ Mikulov
Externí finanční zdroj:JmK, Interreg
Předmět (obsah) projektu:Vypracování vybraných částí návrhu obnovy komponované krajiny Mikulovska
Koordinace krajinného plánu a návrhu společných zařízení KPÚ
vypracování variantních návrhů pro začlenění stavby silnice R 52 do krajiny
Zapojení Agroprojektu PSO:Koordinace krajinného plánu a návrhu společných zařízení KPÚ
vypracování variantních návrhů pro začlenění stavby silnice R 52 do krajiny
vymezení potřeb a možností změn využití území
Dokončeno:2006


Projekt:Studie návrhu optimálního využití k.ú. Rakvice
a návrhu alternativního využití vybraných zemědělských pozemků
Investor:MZE-PÚ Břeclav, BR Dolní Morava
Externí finanční zdroj:
Předmět (obsah) projektu:Vypracování návrhu soustavy opatření péče o krajinu (o jednotlivé prvky a části krajiny)
Zapojení Agroprojektu PSO:vypracování podkladů pro rozvojové plány obce
Dokončeno:2006