deutsch english czech
 Projektování staveb
 Pozemkové úpravy
Návrhy pozemkových úprav
Upřesnění a rekonstrukce přídělů
 Zeměměřičské činnosti
 Geologie, hydrogeologie
 Provádění staveb
 Inženýrská činnost
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 Ostatní činnosti
 

Upřesnění a rekonstrukce přídělů

Specifickou částí nabídky AGROPROJEKT PSO jsou operace s pozemky v rozsáhlých oblastech ve kterých byly v poválečném období přidělovány pozemky novým vlastníkům. V těchto oblastech jsou nejasnosti v hranicích pozemků a ve vlastnických vztazích k pozemkům. Pro katastrální území s nedokončenými přídělovým řízením provádí AGROPROJEKT PSO upřesnění a rekonstrukci přídělů. Jedná se o speciální využití metody pozemkových úprav. Výsledkem těchto prací je jednoznačné určení hranic pozemků a odstranění nejasností ve vlastnictví.