deutsch english czech
 Projektování staveb
Vodohospodářské stavby
Stavby kulturně technického inženýrství
Dopravní stavby
Zemědělské stavby
Zahradní a krajinářská tvorba
 Pozemkové úpravy
 Zeměměřičské činnosti
 Geologie, hydrogeologie
 Provádění staveb
 Inženýrská činnost
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 Ostatní činnosti
 

Dopravní stavby

AGROPROJEKT PSO zaměřuje nabídku projektových prací především na účelové komunikace pro zemědělskou, lesnickou a místní dopravu. V tomto směru je vybaven rozsáhlými zkušenosti z oboru projektování a realizace pozemkových úprav. Vedle toho projektuje místní komunikace pro rozvoj obcí i pro rozvoj venkovské turistiky ( místní komunikace, cyklistické stezky, pěší stezky, naučné stezky). Nabídka zahrnuje komplexní projekci nových dopravních staveb i oprav stávajících komunikací. Projekce dopravních staveb je vybavena speciálním softwarovým vybavením Roadpac a Roadcad.