deutsch english czech
 Projektování staveb
Vodohospodářské stavby
Stavby kulturně technického inženýrství
Dopravní stavby
Zemědělské stavby
Zahradní a krajinářská tvorba
 Pozemkové úpravy
 Zeměměřičské činnosti
 Geologie, hydrogeologie
 Provádění staveb
 Inženýrská činnost
 Hodnocení vlivů na ŽP
 Koncepce a strategie
 Developerské aktivity
 Ostatní činnosti
 

Zemědělské stavby

Nabídka firmy zahrnuje kompletní projekci zemědělských účelových staveb a zařízení. AGROPROJEKT PSO projektuje novostavby ale i rekonstrukce stávajících staveb, středisek i jednotlivých objektů pro živočišnou výrobu, skladování a úpravu zemědělské produkce. Nabídka zahrnuje projekty kompletních systémů i dílčích částí soustav k soustředění zpracování, skladování a využití odpadů živočišné i rostlinné výroby včetně kompostování odpadů.
Specifickou součástí nabídky je projektová příprava nových výsadeb, rekonstrukcí a restrukturalizací sadů a vinic.
Nově AGROPROJEKT PSO rozvíjí projekci zaměřenou k výrobě zpracování a energetickému využívání biomasy jako obnovitelného zdroje energie.